26 de setembro de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE PORRIÑO

 


Home / Iniciativas / Mocións / Moción do grupo municipal socialista sob

Mocións

Moción do grupo municipal socialista sobre o cambio de uso de parcela institucional a relixiosa.

Pleno municipal do 6 de novembro de 2008

 

Toma o uso da palabra DON NICOLÁS IVÁN VAQUEIRO GRADÍN para dar lectura de moción en relación coa situación de parcela en Torneiros adicada a uso institucional verbo da que se iniciou expediente de cambio de afección ou mutación demanial para uso relixioso.


Intervén o Alcalde para sinalar que tal e como lle informou o Secretario da Corporación o expediente de mutación demanial non finalizou, por canto o expediente pasou un trámite de exposición pública pero non se adoptou o acordo de aprobación definitiva esixido pola lei do Solo de Galicia.


Rematada a presentación de mocións, intervén DON FERNANDO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ do grupo municipal socialista para pedir o pintado da estrada a Mosende.

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE O Porriño
C/ Fernández Areal, 22 - Bajo
Apartado de Correos 4, 36.400 O Porriño
Teléfono: 886 133 680
psdeg.psoe.oporrino@gmail.com
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera